LIGHTer är en branschöverskridande lättviktsarena, som avser att skapa en nationell struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt.

www.lighterarena.se samlar vi all information om vad som händer inom lättviktsområdet. En mera personlig information om vad som händer? Följ LIGHTers verksamhetsledare på Lättviktsbloggen

Missa inte heller vår film om lättvikt på YouTube. Svensk och engelsk version. Sprid den gärna.

Och dessutom vår nya podcast, Lättviktspodden, där ni bl a får höra intressanta diskussioner kring lättviktsutveckling. Lyssna här!

       

Puffar startsidan

Teknikutveckling - Image

Teknik- utveckling

Driver, skapar och koordinerar industrirelevanta utvecklingsprojekt

Läs mer »

Kompetensutveckling - Image

Kompetens- utveckling & PhD network

Utvecklar människor med multidisciplinär lättviktskompetens

Läs mer »

Nätverk - Image

Nätverk & mötesplats

Skapar affärs- och teknikrelaterade möten mellan industri, akademi och institut

Läs mer »

Medlemmar - Image

Medlemmar & intressenter

LIGHTer medlemsprogram ger attraktiva erbjudanden och möjligheter att påverka

Läs mer »